* pole wymagane

Home › Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

EXACT GROUP  Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez EXACT GROUP  Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami) jedynie w celu marketingowym.

EXACT GROUP Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści do swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

EXACT GROUP  Sp. z o.o. nie sprzedaje zebranych danych podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy ruchu na naszej stronie internetowej lub zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

ZMIANY WARUNKÓW I ZASTRZEŻEŃ
EXACT GROUP  Sp. z o.o. może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są wiążące dla użytkownika, powinno się okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

 

 

Exact Group Sp. z o.o.

ul. Przewóz 2
30-716 Kraków
 
e-mail: info@exactpolska.pl
  
+48 12 256 04 70
info@exactpolska.pl

Oferta pracy