* pole wymagane

Home › Typy Powłok Nano-Strukturalnych

Typy Powłok Nano-Strukturalnych

ZALETY POWŁOK  STRUKTURALNYCH:

 • optymalny stosunek twardości do naprężenia własnego, a tym samym dużą stabilność geometrii ostrzy i równomierne ich zużywanie się,
 • wyższą wytrzymałość termiczną i chemiczną umożliwiającą obróbkę na sucho z większymi prędkościami i zmniejszenie zużycia żłobkowego,
 • lepsze właściwości ślizgowe przekładające się na lepsze formowanie się wióra i wyższą jakość obrobionej powierzchni,
 • większą odporność na zużycie, wpływającą na zmniejszenie kosztów narzędziowych

 

TYPY POWŁOK  STRUKTURALNYCH:

  

TiN [Titan – Nitride  Coating] Powłoka z azotku tytanu.

 • Kolor:  żółto-złoty
 • Powłoka: wielowarstwowa 
 • Temperatura powlekania: 350 – 500 ºC
 • Twardość ok. 2500 HV 
 • Grubość: 2 µm 
 • Maksymalna temperatura pracy ok. 600 ºC. 
 • Chłodzenie: nie wymagane – jest zalecane

                

Zastosowanie:

 • Narzędzia, których trwałość eksploatacyjną ograniczają procesy adhezyjne występujące podczas obróbki materiałów o niskiej twardości i dużym powinowactwie chemicznym do materiału narzędzia
 • Narzędzia skrawające do obróbki stali niestopowych i stopowych o twardości do ok. 24 HRC, szczególnie stali do nawęglania
 • Formy wtryskowe do tworzyw sztucznych
 • Narzędzia chirurgiczne i stomatologiczne

 

TiCN [Titan - Carbo - Nitride  Coating] Powłoka z węglikoazotku tytanu.

 • Kolor: fioletowo szary
 • Powłoka: wielowarstwowa
 • Temperatura powlekania: 350 – 500ºC. 
 • Twardość ok. 3000 HV 
 • Grubość: 4 µm
 • Maksymalna temperatura pracy ok. 400ºC.
 • Chłodzenie: zalecane

               

 

Zastosowanie: 

 • Narzędzia, których trwałość eksploatacyjną ograniczają procesy adhezyjne i ścierne występujące podczas obróbki materiałów o podwyższonej twardości i dużym powinowactwie chemicznym do materiału narzędzia, pracujące przy dużym obciążeniu i w zakresie niskich temperatur do 400 ºC.
 • Stemple i matryce do tłoczenia i wykrawania blach stalowych
 • Narzędzia skrawające do obróbki stali niestopowych i stopowych ulepszonych cieplnie do twardości ok. 28 HRC
 • Narzędzia skrawające do obróbki stopów glinu
 • Formy wtryskowe do tworzyw sztucznych zawierających twarde wypełniacze

 

TitanPro   [ Titan - Pro  Coating ]

 • Kolor:  fioletowy
 • Powłoka: wielowarstwowa
 • Temperatura powlekania: 350 – 500 ºC
 • Twardość ok. 3100 HV
 • Grubość: 2 µm 
 • Maksymalna temperatura pracy ok. 650 ºC.
 • Chłodzenie:  jest zalecane

 

 

                Zastosowanie:

 • Do stopowych stali narzędziowych (HSS) i niskostopowych stali konstrukcyjnych

 

TiAlN     [ Titan - Aluminium - Nitrid  Coating ] Powłoka z azotku tytanu glinu.

 • Kolor:  fioletowo – czarny.
 • Powłoka: wielowarstwowa
 • Temperatura powlekania: 450 – 500ºC.
 • Twardość: 3500 HV
 • Grubość: 4 µm
 • Maksymalna temperatura pracy:  ok. 800ºC.
 • Chłodzenie: nie wymagane

 

 

Zastosowanie:

 • Narzędzia, których trwałość eksploatacyjną ograniczają wysoka temperatura i utlenianie występujące podczas obróbki materiałów o podwyższonej twardości, na sucho lub z dużymi szybkościami.
 • Narzędzia skrawające do obróbki stali niestopowych i stopowych o twardości do ok. 40 HRC
 • Formy wtryskowe do tworzyw sztucznych

 

Tenifer®

Azotowanie / azotonawęglanie w złożu fluidalnym/kąpieli solnej jest procesem używanym do poprawy odporności na zużycie, wytrzymałości zmęczeniowej oraz, w połączeniu z późniejszym utlenianiem za pomocą chłodzenia utleniającego, poprawy odporności na korozję produktów 

Zalety:

Szczególnie w przypadku stosowania do stali wysokostopowych azotowanie  zapewnia dużą twardość powierzchni, co sprzyja większej odporności na zużycie, zacieranie i korozję cierną. Dodatkowo wytworzone w strefie przypowierzchniowej naprężenia ściskające podnoszą wytrzymałość zmęczeniową obrabianego detalu. 

 

Exact Group Sp. z o.o.

ul. Przewóz 2
30-716 Kraków
 
e-mail: info@exactpolska.pl
  
+48 12 256 04 70
info@exactpolska.pl

Oferta pracy